[ DM226] มีดพับดามัสกัสด้ามเขาแกะ (Knife Damuscus))
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากอเมริกา ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 512 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58-60 HRC
ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และเขาของแกะ
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลืองและ สแตนเลส มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 21 ซม. / ใบมีดยาว 9.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.4 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนักมีด 282 กรัม