[DM267] มีดพับดามัสกัส ด้ามเขาแกะ (Knife Damascus)
มีดพับ ดามัสกัส (Knife Damascus) จากอเมริกา ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 512 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบหยาบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58-60 HRC ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และเขาแกะตัวผู้
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลืองและ สแตนเลส มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 20 ซม. / ใบมีดยาว 9 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.8 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนักมีด 256 กรัม