[ DM278 ] มีดพับดามัสกัส ด้ามเขาควาย (Damascus Knive)
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากปากีสถาน ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 412 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวหยาบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 ผสม เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และเขาควาย โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลืองและ สแตนเลส
มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 20.5 ซม. / ใบมีดยาว 8.8 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 3 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12.0 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.8 ซม. / น้ำหนักมีด 265 กรัม