[ DM118 ] มีดพับดามัสกัส (Damascus) ด้ามจับกระดูกอูฐ
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากอังกฤษ ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 200 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58-60 HRC ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และกระดูกอูฐ
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลืองและ สแตนเลส มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 19.5 ซม. / ใบมีดยาว 8.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.3 ซม. / ความหนาใบมีด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.4 ซม. / น้ำหนัก 210 กรัม