[ DM130 ] มีดใบตาย ดามัสกัส (Damuscus)
มีดใบตาย ดามัสกัส (Damuscus) จากอเมริกา ใบมีดทำจากเหล็กผสมไฮคาร์บอน และการตีพับเหล็ก 176 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวหยาบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1060 และ เหล็กญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 4340
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58-60HRC ด้ามจับทำกระดูกอูฐ และเขาควาย พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวตลอดเล่ม 29.5 ซม. / ใบมีดยาว 18 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 5.5 ซม. / ความหนาใบมีด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.5 ซม.