[ DM133] มีดพับดามัสกัส (Damascus) ด้ามเขากวาง
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากอเมริกา ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 416 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58 HRC ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และเขาควาย
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลืองและ สแตนเลส มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 20 ซม. / ใบมีดยาว 9 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 3.4 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.7 ซม. /