[ DM142 ] มีดพับ ดามัสกัส (Damuscus) ด้ามเขากวาง
มีดพับ ดามัสกัส (Damuscus) จากอังกฤษ ใบมีดทำจากเหล็กผสมไฮคาร์บอน และการตีพับเหล็ก 200 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 58HRC ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัสแบบเดียวกับใบมีด และ เขากวาง
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลือง มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ถือได้ว่าเป็นมีดที่มีคุณภาพ อยู่ในเกรดAA ในด้านความประณีตในการทำมีด และมีความคมมากตั้งแต่ออกจากผู้ผลิต
ความยาวเมื่อกลางใบ 19 ซม. / ใบมีดยาว 8.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 1.8 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. /