[ DM159 ] มีดพับ ดามัสกัส (Damuscus) ด้ามเขาควาย และ กระดูกอูฐ
มีดพับ ดามัสกัส (Damuscus) จากปากีสถาน ใบมีดทำจากเหล็กผสมไฮคาร์บอน และการตีพับเหล็ก 249 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบลายผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 56-58HRC ด้ามจับทำจากเหล็กทองเหลือง เขาควายป่า และ กระดูกอูฐ
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลือง มีระบบล็อกแบบหักใบมีดเก็บพร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 21 ซม. / ใบมีดยาว 9 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.5 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.6 ซม. /