[ DM170 ] มีดพับดามัสกัส (Damuscus)
มีดใบตายดามัสกัส (Damuscus) ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 256 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบมันเงา ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1092 เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 52-55HRC มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock)
ด้ามจับทำจากเขาควาย โครงด้ามจับทองเหลือง และ เหล็กดามัสกัส พร้อมซองหนัง และ เหล็กลับมีด
ความยาวเมื่อกลางใบ 19.5 ซม. / ใบมีดยาว 8.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 3 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม.