[ DM197 ] มีดพับดามัสกัส ( Damascus )
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากอังกฤษ ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 182 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวเรียบ ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 52-56 HRC ด้ามจับทำจากเหล็กทองเหลือง เขาควาย และกระดูกอูฐ
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลือง มีระบบล็อกแบบหักใบมีดเก็บ พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 21 ซม. / ใบมีดยาว 8.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.7 ซม. / ความหนาใบมีด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12.5 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.8 ซม. /