[ DM199 ] มีดพับดามัสกัส (Damascus) ด้ามเขาแพะ
มีดพับ ดามัสกัส (Damascus) จากอเมริกา ใบมีดทำจาก เหล็กดามัสกัส 264 ชั้น
เป็นเหล็กดามัสกัส แบบผิวหยาบ ลายคลื่น ที่ทำจาก เหล็กไฮคาร์บอน 1095 และ เหล็ก ญี่ปุ่น ไฮคาร์บอน 15N20
ใบมีดมีการอบชุบเหล็กเพื่อให้เหล็กมีความแข็งที่ 52-58 HRC ด้ามจับทำจากเหล็กดามัสกัส และ เขาแพะ
โครงด้ามทำจากเหล็กทองเหลือง มีระบบล็อกอยู่ที่โครงด้ามจับ (Linerlock) พร้อมซองมีดหนังแท้
ความยาวเมื่อกลางใบ 21.5 ซม. / ใบมีดยาว 9.5 ซม. / ความกว้างสุดของใบมีด 2.5 ซม. / ความหนาใบมีด 0.3 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12 ซม / ความหนาของด้ามจับประมาณ 1.8 ซม. /