[ KN126 ] มีดหินภูเขาไฟ ทรงใบหอก ด้ามเขากวาง
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 22 ซม. / ใบมีดยาว 10 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม

click เปลี่ยนภาพ
หินออบซิเดียน
หินออบซิเดียน (obsidian) เป็นหินอัคนีสีดำ เกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เนื้อหินมันวาวคล้ายแก้ว และมีขอบคม
หินออบซิเดียน (Obsedian) เกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟ เกิดจากหินหนืดที่มีซิลิกาสูงมากทำให้มีความหนืดสูง ทำให้เกิดการอัดตัวของแก๊สและกลายเป็นสาเหตุของการระเบิดที่รุนแรง
ทำให้ลาวาแข็งตัวลงอย่างรวดเร็วผลึกแร่จึงไม่มีเวลาตกผลึก จึงเป็นหินที่มีผลึกเล็กมากหรือแทบไม่มีผลึก ลักษณะคล้ายแก้ว หินออบซิเดียนจึงถูกเรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว ลักษณะหินมักมีสีดำเนื้อหินละเอียด มีความแข็งและขอบคม
ในยุคโบราณมีการนำหินออบซิเดียนมาทำเป็นใบหอก ในหินออบซิเดียนที่สัมผัสกับน้ำก็จะทำให้เกิดผลึกเส้นใยสีขาว กระจายคล้ายเกล็ดหิมะ