[ KN275 ] มีดพับ Victorinox 3 ชั้น
มีดพับ Victorinox 3 ชั้น ใบมีดไม่มีรอยลับ
ประกอบด้วย มีดใบใหญ่ มีดใบเล็ก
- มีดใบใหญ่
- มีดใบเล็ก
- กรรไกร
- ที่เปิดขวด+ปลายไขควงแบนใหญ่+ช่องดัดเส้นลวด
- ที่เปิดกระป๋อง+ปลายไขควงแบนเล็ก
- เหล็กคว้านสำหรับเปิดจุกก๊อก
- ตะขอเกี่ยว
- เหล็กปลายแหลม ที่สามารถเอาไว้แทงแผ่นหนัง หรือ สำหรับรอยสาย หรือเอาไว้คว้านรู
- ปากกาลูกลื่น *หมึกหมดแล้ว*
- ไขควงแบนขนาดเล็ก
- เข็มหมุดแหลม
- แหนบ
- ไม้จิ้มฟันพลาสติก
- พวงกุญแจ
ขนาดความยาว 9 ซม. / ความหนาประมาณ 2 ซม. / น้ำหนักมีด 100 กรัม.