กลับหน้าหลัก
มีด ดามัสกัส
มีด Karambit
กริช
ดาบ
มีดหินภูเขาไฟ
มีดพับ และมีดใบตาย
มีดโชว์
 
 
 
 
 
ประมูลสิ้นค้าและสินค้าราคาพิเศษ<
ติดต่อและชำระเงิน
หน้าหลัก > มีดหินภูเขาไฟ
[ KN85 ] มีดหินผลึกแก้วใส ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินผลึกแก้วใส
และกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์

มีการติดเพิ่มพู่แลบแมวป่า จากอเมริกา
ความยาวทั้งเล่ม 25.5 ซม. / ใบมีดยาว 14 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4.4 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.2 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN150 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์ และแทนวางมีดทำจากเขากวาง
ความยาวทั้งเล่ม 23 ซม. / ใบมีดยาว 11.5 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11.5 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN151 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง<
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์ และแทนวางมีดทำจากเขากวาง
ความยาวทั้งเล่ม 24 ซม. / ใบมีดยาว 12 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 3.6 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN132 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง ทรงโค้งงอ
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
เป็นหินเนื้อแก้วชนิดใสขุ่น ทำโดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ใบหินทำจากหินเนื้อแก้วชนิดใสขุ่น ความคมสามารถนำไปตัดเนื้อได้จริง
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ทรงโค้งงอ ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์ พร้อมฐานตั้งทำจากเขากวาง
ความยาวทั้งเล่ม 20 ซม. / ใบมีดยาว 10 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 5 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 10 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก ขีดครึ่ง
ขายแล้ว ราคา3,300 บาท
รายละเอียด...
 

[ KN126 ] มีดหินภูเขาไฟ ทรงใบหอก ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 22 ซม. / ใบมีดยาว 10 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN125 ] มีดหินภูเขาไฟ ทรงใบหอก ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
มีการติดเพิ่มพู่แลบแมวป่า จากอเมริกา อีก 200 บาท ถ้าไม่ต้องการเอาออกได้
ความยาวทั้งเล่ม 20 ซม. / ใบมีดยาว 12 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 5 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 8 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก100 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN124 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
มีการติดเพิ่มพู่แลบแมวป่า จากอเมริกา อีก 200 บาท ถ้าไม่ต้องการเอาออกได้
ความยาวทั้งเล่ม 21 ซม. / ใบมีดยาว 11 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4.5 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 10 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก100 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN123 ] มีดหินภูเขาไฟ ทรงใบสวย ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
เป็นทรงใบที่มีการทำออกมาน้อยกว่าใบแบบอื่น เนื่องจากใช้เวลาและความชำนาญในการทำมากกว่า
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 22.5 ซม. / ใบมีดยาว 12.5 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 10 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนัก100 กรัม
จำนวนที่มีอยู่ ขายแล้ว
รายละเอียด...

[ KN100 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 21 ซม. / ใบมีดยาว 11 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 5 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.6 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 10 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2 ซม. / น้ำหนักมีดรวมฝัก 105 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

[ KN80 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 22 ซม. / ใบมีดยาว 11 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 5 ซม. / ใบมีดหนาที่สุด 0.4 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 11 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 2.5 ซม. / น้ำหนัก110 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...

[ KN75 ] มีดหินภูเขาไฟ ด้ามเขากวาง
click เปลี่ยนภาพ
เป็นมีดทำเลียนแบบมีดหินยุคโบราณ ของใหม่จากอเมริกา ใบมีดทำจากหินออบซิเดียน หรือที่เรียกว่าแกรนิตเนื้อแก้ว
โดยกระเทาะหินให้เป็นใบมีด และมีคมเป็นฟันเลื่อย มีคมทั้งสองด้าน
ด้ามจับทำจากเขาของกวาง ใบมีดและด้ามยึดติดกันด้วยเอ็นสัตว์
ความยาวทั้งเล่ม 26.50 ซม. / ใบมีดยาว 14 ซม. / ใบมีดความกว้างที่สุด 4.5 ซม. / ใบมีดหนาประมาณ 0.5 ซม.
ส่วนด้ามจับยาว 12.50 ซม. / ความหนาของด้ามจับประมาณ 3 ซม. / น้ำหนักมีด 200 กรัม
ขายแล้ว
รายละเอียด...
 

.