[ SWJ46 ] ดาบซามูไร ชิราซายะ ( Katana ) เหล็กไฮคาร์บอน 1095
ดาบซามูไร แบบ ชิราซายะ ( Katana ) ดาบตีจากเหล็กไฮคาร์บอน AISI 1095 ลับคมด้วยมือ12ขั้นตอน
และทำฮามอนด้วยการพอกโคลนแท้ ทำให้มีลายฮามอน ที่เกิดความต่างของเหล็กของการชุบแข็งในส่วนคมดาบซึ่งจะมีความคมมากกว่า
และมีลายฮามอนที่เด่นชัดสวยกว่าดาบซามูไรที่ไม่ได้พอกโคลนแท้
ความยาวร่วมฝักดาบ 106 ซม. ความใบดาบ 73.50ซม. ด้ามจับ 29.ซม

ลดราคาเหลือ 9,950 จากราคา12,300 พร้อมส่งด้วยพัสดุด่วนEMS

(Hamon) ฮามอน เกิดจากความแตกต่างทางโครงสร้างของเนื้อเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งบางส่วน (Selective hardening)
เนื้อเหล็กจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คมดาบ หรือส่วนโดนไฟ กับ สันของใบ หรือ ส่วนที่พอกโคลนไว ้
โดยบริเวณคมดาบ หรือส่วนโดนไฟ ที่ชุบให้มีความแข็ง (เมื่อโดนน้ำ เนื้อเหล็กจะเย็นอย่างรวดเร็ว ทำให้โมเลกุลเหล็กจะเรียงตัวเป็นรูปแบบผลึก )
ส่วนสันของใบ หรือ ส่วนที่พอกโคลนไว้ จะมีความอ่อน (เมื่อโดนน้ำ จะค่อย ๆ เย็นตัวลงเนื้อเหล็ก ซึ่งยังรักษามีความยืดหยุ่นของเหล็กไว้ดั้งเดิม)
และการทำฮามอนนี้ ยังผลให้ดาบซามูไรเกิดความโค้งขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ความงามของดาบซามูไร: http://www.donkung.th.gs/web-d/onkung/49320451/new_page_5.htm

เหล็ก1095 เป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนสูงมาก ซึ่งเป็นตัวทำแข็งที่สำคัญและยังเพิ่มความแข็งแกร่งของเหล็กกล้า เหล็กมีความแข็งอึดค่อนข้างมาก รักษาคมกริบดีเยี่ยม
และยังลับคมได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งเหล็ก1095 เป็นที่นิยมที่สุดในการทำมีด เพื่อการตัดเฉือน อย่างเช่นมีด มีดต่อสู้ในสนามรบ Ka-Bar ที่ใช้สงครามโลกครั้งที่2

เหล็ก 1060 และ 1050 เป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค่อนข้างสูง เหล็กมีความแข็งอึดมาก รักษาคมกริบได้ต่ำ แต่ก็ยังลับให้คมได้ง่าย
ซึ่งเป็นเหล็ก1060 และ 1050 เป็นที่นิยมนำไปทำดาบ เพื่อความแข็งอึดในการฟันปะทะดาบ

เหล็ก1095 มีองค์ประกอบง่ายๆ ที่ผสมอยู่เพียงสองชนิดเท่านั้น ได้แก่
คาร์บอน 0.95% : เป็นตัวทำแข็งที่สำคัญและยังเพิ่มความแข็งแกร่งของเหล็กกล้า
และแมงกานีส 0.4% ช่วยเป็นโครงสร้างเนื้อหยาบในเนื้อเหล็ก เอื้อความสามารถในการชุบแข็ง
อีกทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานต่อการใช้งาน ช่วยรักษาเหล็ก เช่นต่อต้านการ oxidize ในกระบวนการผลิต

Specifications:
Overall Length: 106 cm / 40.6 inch
Blade Length: 73.5 cm / 28.7 inch
Handle Length: 29 cm / 10.2 inch
Blade Material: AISI 1090 Carbon Steel
Sheath Material: plain wood
Handle Material: plain wood


ภาพก่อนทำฮามอนด้วยการใช้ดินเหนียวพอกให้เหลือแต่ส่วนคม และภาพหลังจากการเผาชุบดับแล้ว
โดยก่อนเผาดาบจะคงสถาพเป็นแนวตรง แต่เมื่อผ่านการเผาแล้วชุบดับด้วยน้ำ ดาบจะเกิดการโค้งของดาบ